การเลือกซื้อเครื่องกรองน้ำ

filter

น้ำสะอาดเกิดจาก 2 ปัจจัย คือ การเปลี่ยนไส้กรองสม่ำเสมอ และชนิดไส้กรอง
ท่านควรเลือกซื้อเครื่องกรองน้ำที่มีบริการเปลี่ยนไส้กรองให้ จะได้ไม่ต้องจำว่า
เปลี่ยนไส้กรองครั้งสุดท้ายเมื่อไร และปัจจัยที่สองคือ การเลือกชนิดไส้กรอง
ในอุตสาหกรรมเครื่องกรองน้ำมีไส้กรองดังนี้

  • Particle filtration (CF) กรองกลิ่น หินดินทราย กรองได้ 1 ไมครอน
  • Micro filtration (MF) กรองแบคทีเรีย ควันบุหรี่ กรองได้ 0.1 ไมครอน
  • Ultra filtration (UF) กรองไวรัส สารแขวนลอย กรองได้ 0.01 ไมครอน
  • Nano filtration (NF) กรองยาฆ่าแมลง กรองได้ 0.001 ไมครอน
  • Hyper filtration (RO : Reverse Osmosis) กรองปรอท ตะกั่วสารหนู แคดเมียม โคบอลต์ กรองได้ 0.0001 ไมครอน

เครื่องกรองน้ำมีหลายเกรด หลายราคา ความสะอาดของน้ำจะแปรตามราคาเครื่องกรอง ท่านจึงควรเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการ
หลักการเลือกเครื่องกรองน้ำ ควรเลือกยี่ห้อที่มีบริการหลังการขายให้ด้วย และมีบริการเปลี่ยนไส้กรองบ่อยๆ เพื่อที่จะได้ดื่มน้ำที่สะอาด

<<< Back


water clear
Coway Sale Plusเครื่องกรองน้ำที่ได้รับรองมาตรฐาน NSF
และผ่านการทดสอบจากรมอนามัยเครื่องกรองน้ำอันดับ 1
จากประเทศเกาหลีใต้