ตัวอย่างติดตั้ง

connect pipe
การต่อสายน้ำเข้าเครื่อง โดยต่อจากใต้ซิ้งล้างจาน
jumper wire
จุดต่อน้ำดี และน้ำทิ้ง (อีกแแบบให้ลูกค้าเลือก)
Drain
จุดโพล่ขึ้นน้ำดี จากใต้ซิ้งล้างจาน และจุดทิ้งน้ำเสีย
drain
จุดโพล่ขึ้นน้ำดี จากใต้ซิ้งล้างจาน และจุดทิ้งน้ำเสีย (อีกแบบให้ลูกค้าเลือก)
wiring
มีรางครอบสายน้ำดี-น้ำเสีย เพื่อความสวยงาม
wiring diagram
ไดอะแกรม การติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
water clear
Coway Sale Plusเครื่องกรองน้ำที่ได้รับรองมาตรฐาน NSF
และผ่านการทดสอบจากกรมอนามัยเครื่องกรองน้ำอันดับ 1
จากประเทศเกาหลีใต้