การสั่งซื้อ

ขั้นตอนการสั่งซื้อ กรณีจ่ายผ่านบัตรเครดิต เป็นการสั่งซื้อออนไลน์

 1. กรอกข้อมูลสั่งซื้อทำได้ 2 แบบให้ลูกค้าเลือก
  • แบบที่ 1 ตัวแทนกรอกข้อมูลให้บางส่วน ยกเว้นข้อมูลบัตรเครดิตที่ลูกค้าจะต้องกรอกเองเท่านั้น
  • แบบที่ 2 ตัวแทนส่งลิ้งค์ให้ลูกค้ากรอกเองทั้งหมด
 2. หลังจากชำระเงินสำเร็จ แคปเจอร์หน้าจอส่งให้พนักงานขาย

สิ่งที่ต้องเตรียม

 1. บัตรประชาชน เฉพาะหน้าบัตร บัตรต้องไม่หมดอายุ
 2. ที่อยู่ในการติดตั้ง
 3. เบอร์โทร
 4. อีเมล์ (ข้อ1-ข้อ4 ส่งให้พนักงานขาย)
 5. บัตรเครดิตต้องเป็นบุคคลเดียวกับบัตรประชาชน และเหลือเวลาก่อนที่บัตรจะหมดอายุมากกว่า 3 เดือน (ไม่ต้องส่งให้พนักงานขาย)
 6. กรณีชื่อในบัตรประชาชนกับบัตรเครดิต ชื่อไม่ตรงกัน ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
ตัวอย่างบัตรประชาชน

ขั้นตอนการสั่งซื้อ กรณีหักบัญชีธนาคาร ต้องนัดเซ็นต์เอกสาร

 1. กรณีลูกค้ารับราชการ หรือ ลูกจ้างเอกชน
  • ต้องมีเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
  • หลักฐานโอนเงินงวดแรก
  • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด
  • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก
  • สำเนาบัตรประชาชน เฉพาะหน้าบัตร
  • หนังสือยินยอมหักบัญชี ธ.กรุงไทย ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงศรี ธ.กสิกร ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.ยูโอบี (โคเวย์เตรียมให้)
  • เอกสารสั่งซื้อสินค้า (โคเวย์เตรียมให้)
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล กรณีที่ชื่อไม่ตรงกันกับสมุดบัญชีและต้องเป็นบุคคลเดียวกัน
 2. กรณีกรณีลูกค้ามีอาชีพค้าขาย หรือธุระกิจส่วนตัว
  • statement เงินหมุนเวียนในบัญชีมากกว่า 20,000 บาทขึ้นไป
  • หลักฐานโอนเงินงวดแรก
  • statement ย้อนหลัง 3 เดือน
  • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก
  • กรณีนิติบุคคล ใช้หนังสือ ภ.พ. 20
  • กรณีนิติบุคคล ใช้หนังสือรับรองบริษัท
  • กรณีบุคคคลธรรมดา ใช้สำเนาบัตรประชาชน เฉพาะหน้าบัตร
  • หนังสือยินยอมหักบัญชี ธ.กรุงไทย ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงศรี ธ.กสิกร ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.ยูโอบี (โคเวย์เตรียมให้)
  • เอกสารสั่งซื้อสินค้า (โคเวย์เตรียมให้)
water clear
Coway Sale Plusเครื่องกรองน้ำที่ได้รับรองมาตรฐาน NSF
และผ่านการทดสอบจากกรมอนามัยเครื่องกรองน้ำอันดับ 1
จากประเทศเกาหลีใต้